Blogs

De strategie heeft een strategie nodig

De klassieke werkwijze, om bedachtzaam een strategie op te stellen, de omgeving te analyseren, de organisatie in te inrichten en de implementatie voor te bereiden, voldoet niet meer in het nieuwe normaal. Dat duurt allemaal veel te lang. Slagkracht en wendbaarheid zijn belangrijker dan maakbaarheid.

Strategie-executie is ook een proces (5)

Geen gebraden hanen. Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces, dat net als alle andere processen omschreven […]

De drie meest voorkomende archetypen

Waarom executie faalt: verkeerde tijd-middelen-besteding

‘Strategievorming is belangrijk. Raden van bestuur van grote organisaties trekken daar soms wel acht maanden voor uit. En dan reserveren zij acht weken om deze met alle divisiedirecties uit te werken, die op hun beurt zomaar acht dagen nemen om deze verder uit te werken met de managementteams van de businessunits. Het bizarre hiervan werd […]

winstgevendheid bij excellente betrokkenheid

Vier keer zo winstgevend bij excellente betrokkenheid (4)

De businesscase van betrokkenheid is sterk. Betrokken medewerkers hebben grote invloed op alle strategische doelstellingen van een organisatie, op het gebied van winstgevendheid, klant- en medewerkerstevredenheid, productiviteit, behoud van talent en ziekteverzuim. Maar te generiek hoge betrokkenheid nastreven is ook niet handig, blijkt uit het onderzoek naar de succesfactoren voor strategie-executie voor mijn nieuwe boek […]

Saneer, selecteer, balanceer (3)

Scherpe keuzes maken is een basisvoorwaarde voor het slagen van strategie-executie. In dit blog lees je hoe je dat doet. Deze stap maakt deel uit van bouwsteen 2 van het Strategie = executiemodel, die de naam ‘SELECTEER’ heeft gekregen in mijn boek Strategie = Executie.

Het nieuwe normaal

Waarom strategie-executie de nummer 1 uitdaging van deze tijd is (1)

‘Het is niets minder dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid om beter te worden in strategie-executie’, zei een van de bestuurders die ik tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek Strategie = Executie sprak. Grote woorden, dat weet ik, maar deze bestuurder maakte wel duidelijk hoe urgent het probleem is. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren is niets […]

Competenties van leiders

Competenties van leiders voor strategie-executie

Het competentieprofiel van een moderne leider moet aangepast worden voor succes in strategie-executie. Over geen onderwerp zijn meer managementboeken geschreven dan over leiderschap. Dus het is niet moeilijk daar onderzoek naar te doen.

Bestuurders, vermijdt de grijze soep! (2)

Een van de belangrijkste succesfactoren voor een goede strategie-executie is het vermijden van grijze soep. Wat, hoor ik je denken, grijze soep? Ja. Daar bedoel ik mee dat je een goed onderscheid moet maken tussen het realiseren van doelen in de staande organisatie, ook wel ‘running the business’ genoemd, en het realiseren van nieuwe initiatieven […]