Organisaties staan midden in het nieuwe normaal. Ze verstoren zelf of worden verstoord. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid meer. In deze tijd geldt maar één wet: strategie = executie. Strategie-executie is het laatste competitieve voordeel.

Strategie = Executie is de nr. 1 opdracht voor leidinggevenden, professionals en ondernemers. Voor gevestigde organisaties en voor snelgroeiende startups. In de private en de (semi-)publieke sector.

Auteur Jacques Pijl is spreker tijdens de CM Nationale Controllersdag 2018. Hij verzorgt een plenaire bijdrage én een sessie waarin hij inzicht geeft in de succesfactoren van moderne strategie-executie en innovatie.

Strategie = Executie staat op de shortlist van ‘Managementboek van het Jaar 2017’

  • Over sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren in een nieuwe tijd.
  • Voor bestuurders, professionals en ondernemers die door hun ervaring bedrijfskundig zijn.
  • 80% how-to!
  • Een werkboek én leerboek
  • Interviews met 60 bestuurders, managers en senior programmamanagers, die verantwoordelijk zijn voor grote en kleine transformaties in hun organisaties.

 

Ben Tiggelaar:  ‘Dit boek bevat een schat aan goed gefundeerde inzichten en adviezen. Maar het wordt pas echt waardevol als je deze gaat testen in je eigen praktijk’

 

Blogs

De strategie heeft een strategie nodig

De klassieke werkwijze, om bedachtzaam een strategie op te stellen, de omgeving te analyseren, de organisatie in te inrichten en de implementatie voor te bereiden, voldoet niet meer in het nieuwe normaal. Dat duurt allemaal veel te lang. Slagkracht en wendbaarheid zijn belangrijker dan maakbaarheid.

Strategie-executie is ook een proces (5)

Geen gebraden hanen. Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces, dat net als alle andere processen omschreven […]

De drie meest voorkomende archetypen

Waarom executie faalt: verkeerde tijd-middelen-besteding

‘Strategievorming is belangrijk. Raden van bestuur van grote organisaties trekken daar soms wel acht maanden voor uit. En dan reserveren zij acht weken om deze met alle divisiedirecties uit te werken, die op hun beurt zomaar acht dagen nemen om deze verder uit te werken met de managementteams van de businessunits. Het bizarre hiervan werd […]