Blogs

De strategie heeft een strategie nodig

De klassieke werkwijze, om bedachtzaam een strategie op te stellen, de omgeving te analyseren, de organisatie in te inrichten en de implementatie voor te bereiden, voldoet niet meer in het nieuwe normaal. Dat duurt allemaal veel te lang. Slagkracht en wendbaarheid zijn belangrijker dan maakbaarheid.

Saneer, selecteer, balanceer (3)

Scherpe keuzes maken is een basisvoorwaarde voor het slagen van strategie-executie. In dit blog lees je hoe je dat doet. Deze stap maakt deel uit van bouwsteen 2 van het Strategie = executiemodel, die de naam ‘SELECTEER’ heeft gekregen in mijn boek Strategie = Executie.