Blogs

De strategie heeft een strategie nodig

De klassieke werkwijze, om bedachtzaam een strategie op te stellen, de omgeving te analyseren, de organisatie in te inrichten en de implementatie voor te bereiden, voldoet niet meer in het nieuwe normaal. Dat duurt allemaal veel te lang. Slagkracht en wendbaarheid zijn belangrijker dan maakbaarheid.

Saneer, selecteer, balanceer (3)

Scherpe keuzes maken is een basisvoorwaarde voor het slagen van strategie-executie. In dit blog lees je hoe je dat doet. Deze stap maakt deel uit van bouwsteen 2 van het Strategie = executiemodel, die de naam ‘SELECTEER’ heeft gekregen in mijn boek Strategie = Executie.

Het nieuwe normaal

Waarom strategie-executie de nummer 1 uitdaging van deze tijd is (1)

‘Het is niets minder dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid om beter te worden in strategie-executie’, zei een van de bestuurders die ik tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek Strategie = Executie sprak. Grote woorden, dat weet ik, maar deze bestuurder maakte wel duidelijk hoe urgent het probleem is. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren is niets […]

Competenties van leiders

Competenties van leiders voor strategie-executie

Het competentieprofiel van een moderne leider moet aangepast worden voor succes in strategie-executie. Over geen onderwerp zijn meer managementboeken geschreven dan over leiderschap. Dus het is niet moeilijk daar onderzoek naar te doen.